v. 46

Hej!

Nu rusar hösten iväg och dagarna
går snabbt. Vår läsvecka är klar,
men vi fortsätter att läsa tyst
minst 10 min varje dag. Läs gärna
hemma också, i en bok, en tidning,
det viktiga är att vi läser, en stund varje dag. Roligt att så många tagit läsutmaningen vi gav ut inför höstlovet på allvar. Diplom och en liten gåva delades ut under fredagen. Nästa tillfälle för utmaning med läsbingo blir under jullovet.

Bild:
Åk 4 ska vara med  i mellanstadie-
tävlingen “Konstkampen”. Årets
tema är färg och dess betydelse.
Vi har tillsammans tittat på lite olika exempel kring färgcirklar och bestämt vilken typ av bild vi ska göra. Alla tavlor kommer fotograferas (utan namn) och ingå i ett bildspel som skickas in till Konstkampen. Priset delas ut på nationell nivå till “Bästa verk” i varje årskurs. Priset är en trofé och ett diplom. Alla som deltar kommer få diplom. Andra titlar kommer även delas ut såsom “Mest kreativa verk”. Vill ni läsa mer där hemma kan ni klicka på länken här:

https://risingartistssweden.org/new-page-72-1

Svenska:
Den första delen av terminen har vi ägnat mycket tid åt lästräning och läsförståelse. Innan lovet tränade vi på ordklasser och nu kommer en period med skrivande. Vi ska jobba med olika texttyper och först ut är återberättande text. Vi använder boken “Klara svenskan” och jobbar med cirkelmodellen. Vi studerar texter tillsammans i klassen, jobbar med uppgifter tillsammans och i par. Slutuppgiften blir att skriva en egen text om en rolig dag. Planering för detta ligger under skolarbete/svenska. Ni som vill förbereda er lite för lektionen på måndag 4c,4b och tisdag 4a kan kika på filmen om vad återberättande text är.

Engelska:
Vi började åk 4 med att repetera baskunskaper i engelska som ni elever fått med er från lågstadiet. Sedan dess har det legat ett stort fokus kring läs- och hörförståelse. Vi har lyssnat och läst en hel del texter som har haft kopplingar till våra arbetsområden (Food & Halloween). Till veckan inleder vi ett nytt arbetsområde (Pets & Animals) då kommer vi istället att ha huvudfokus på att skriva och prata engelska.  

VIKTIGT! Smittspridning Covid
Vi ber er ta del av informationen nedan.

211111vårdnadshavare

Förändring i svenska och so, 4a och 4c.

Brev från rektor:
Till vårdnadshavare i årskurs 4A och 4C

Vi vill tacka elever och vårdnadshavare för en fin start på höstterminen i åk 4. Vi tycker att arbetsro och trivsel fungerar bra på skolan och eleverna har funnit sig väl till rätta i sina nya klasser. Som i alla verksamheter så utvärderar vi ständigt vår organisation genom klasskonferenser och samtal med ansvariga lärare. I dessa möten har det framkommit att vi behöver göra några små justeringar för att vi ska kunna nyttja vår kompetens utifrån de behov som finns i respektive klasser. Det innebär att eleverna i 4A och C kommer att få ett nytt schema fr o m 15 november där vissa ämnespositioner har ändrats med följande lärarbyten:

*Pernilla Kans tar över SO-undervisningen i 4A. Undervisar i både svenska, so och bild i klassen. Emma Österberg fortsätter med engelskundervisningen i klassen.
*Emma Österberg kommer undervisa i svenska i 4C och samplanerar den med Pernilla Kans. Emma och Pernilla kommer att följa upp och göra kunskapsbedömning tillsammans i svenskämnet. Pernilla fortsätter med bildundervisningen i klassen. 

Om ni har några funderingar så är ni välkomna att höra av er!
Med vänlig hälsning
Johan Wisenius

_____________________________________________

Vecka 46 i korthet:

Måndag:  musik. Läxhjälp kl.14.30-15.30.
Tisdag:  Idrott inne  (ombyte och dusch). Pernilla har annat uppdrag på skolan. Vikarie. matteläxa.
Onsdag:  Slöjd. 
Torsdag:  Idrott inne (ombyte och dusch)
Fredag: elevens val.  engelskläxa.


Vi jobbar med:

Matte: Vi jobbar med algoritmer i addition och subtraktion och fortsätter träna multiplikationstabeller. 
Kemi: 
Vi plockar i ordning vårt kemilabb. Vi kommer att undersöka 5 för er elever okända vita pulver. I slutet av detta arbetsområde ska ni med hjälp av dokumentation och kännedom om pulvren kunna para ihop rätt pulver med rätt namn.
Svenska: Start av nytt arbetsområde “Återberättande text”. Vi lär oss hur man berättar vad man varit med om i text. Vi tränar på vad som är typiskt för en återberättande text  lär oss strukturen, pratar om tidsord och kronologisk ordning.
Historia:
Vad trodde man på under 800-talet? Vad var asatro och vem var egentligen Tor, Oden och Frej? Vad hände när man dog och varför hittar man mynt, vapen och värdefulla föremål i vikingagravar?
Engelska: Vi börjar arbeta med ett nytt arbetsområde, Pets and animals.
Bild: Vi jobbar med “Färgcirkeln i centrum” och lär oss hur en färgcirkel ser ut. Vi använder denna för att skapa en häftig tavla.  Planering för detta område finns under skolarbete/bild.
Teknik: Vi är igång med att skapa rörliga djur. Ett härligt intresse och engagemang från er alla.

—————————————————————————————–
Kommande:

v. 47 tis 23/11 Studiedag
—————————————————————————————-

 

LÄXOR

Engelska till fredag:

Träna på att översätta orden från svenska till engelska. Träna även på att stava orden. Fredag  19/11  är det glosförhör i skolan.

Du kan träna orden med spel på glosor.eu.  (Engelskläxa v. 46)
Användarnamn: EmmaOst
(inget lösenord)    https://glosor.eu/

*Vill du ha utmaning i engelska så träna på att säga orden i en mening och/eller skriva meningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————-

 

Matematik till onsdag (v. 47):

Träna på multiplikationstabell 3. På måndag vecka 46 kommer du få med dig ett häfte med uppgifter som du kan träna på. Du behöver inte göra alla uppgifter som finns med i häftet, de finns till för att du lättare ska kunna lära dig tabellerna. Välj själv hur mycket du behöver träna. Det blir läxförhör på onsdag vecka 47.

Lyssna på 3:ans tabell: https://youtu.be/zatueLO0IRU 
Gå ut och träna på https://www.multiplikationstabellen.se/ 

 

Hälsningar Pernilla, Emma och Linda