Vikingatiden faktatext

Svenska 
Vikingatiden faktatext


Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

 • läsa en faktatext och ta ut nyckelord från en källa.
 • veta hur en faktatext är uppbyggd.
 • skriva en egen faktatext med tydlig struktur.
 • använda jag skiljetecken.
 • ge och ta emot respons kring min faktatext.
 • göra en liten presentation för en mindre grupp om min text.

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • läsa olika faktatexter om vikingatiden ex från Gleerups portal och i Klara svenskan.
 • ta ut nyckelord från texter.
 • träna på att berätta en texts sammanhang utifrån texters nyckelord.
 • skriva en egen faktatext om vikingatiden.
 • ge och ta emot respons kring faktatexter.
 • träna på att ha en muntlig presentation för en mindre grupp.

 Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • ha skrivit en faktatext utifrån hur en faktatext är uppbyggd där innehållet är tydligt och där jag använder skiljetecken.
 • ha bearbetat min faktatext utifrån respons och gett respons till en kompis.
 • ha genomfört en muntlig presentation för liten grupp.