Svenska – Den fantastiska räven

Svenska
Den fantastiska räven

Vad ska jag kunna? Jag ska:

 • läsa texter ur boken med flyt.
 • återberätta det jag läst.
 • samtala med andra om boken.
 • kombinera text och bild.
 • skriva en återberättande text med struktur.
 • använda stor bokstav och punkt.

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • läsa boken ”Den fantastiska räven” högt tillsammans med andra.
 • samtala om innehållet kring det vi läst med mina kompisar.
 • svara på frågor kring det jag läst, muntligt i grupp.
 • rita någon av de tre bönderna.
 • lyssna på genomgångar av Pernilla/Emma om hur man samtalar.
 • göra en bokrecension – mall tillsammans med min läsgrupp.
 • skriva en egen återberättande text om boken.
 • rita en ny framsida till boken.

 Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 •  läsa högt och Pernilla/Emma lyssnar när jag läser.
 • samtala aktivt i min grupp.
 •  skriva en återberättande text – bokrecension
 •  rita en av bönderna och göra en ny framsida till boken.