Återberättande text

Svenska        
Återberättande text
 
 Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

 • skriva rubrik, inledning och avslutning.
 • hålla mig till ämnet.
 • skriva i kronologisk ordning.
 • skriva med varierade tidsord.
 • dela upp min text i stycken.
 • skriva med verben i preteritum.
 •  urskilja den återberättande textens struktur.
 • förutspå textens handling.
 • reda ut oklarheter i texten.
 • ställa frågor till texten.
 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst.

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • lyssna på genomgångar av Pernilla.
 • jobba med boken Klara svenskan tillsammans i klassen, i par och enskilt.
 • skriva en egen återberättande text på OneNote.
 • få respons på min text av Pernilla och bearbeta min text efter den.

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • vara aktiv på lektionerna och jobba med olika uppgifter.
 • ha skrivit en återberättande text om en rolig dag jag varit med om där jag har med: rubrik, inledning, avslutning, varierade tidsord, styckeindelning, verb i preteritum och texten är skriven i kronologisk ordning.
 • bearbeta min text efter respons från Pernilla.