Judendom

Religion Judendom

Vad ska jag kunna?
Jag ska kunna:

 

*berätta om vad religion är.
*berätta om vilka världsreligioner vi har i världen.
*berätta vad en religion kan betyda i en människas liv.
*berätta om synagogan på utsidan och insidan.
*berätta om Tora och hur man läser den.
*berätta om Chanukka och Pesach, hur och varför man firar dessa.
*berätta om några ceremonier.
*berätta om någon berättelse från Tora ex Mose uttåg ur  Egypten.
*berätta om budorden.
*använda begrepp och förstå vad de betyder

religion
religiös
världsreligion
tro
tradition
högtider
helig
heliga böcker
heliga platser
gudstjänst
ceremonier
judendom
synagoga
symbol
Davids stjärna
kantor
rabbin
hebreiska
Menorah
Chanukka
sabbat
kippa
kosher
Tora
Pesach
Budord

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

*vara med om Bibeläventyret
*se på filmer
*jobba med begrepp genom lyckohjulet, glasspinnar, begreppskuvert, quizlet
*läsa texter från boken ”Upptäck Religion”
*jobba med arbetsblad
*lyssna på genomgångar
*samtala om olika frågor
*göra en begreppsplansch med bild och text

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

*vara aktiv på lektionerna, delta i samtal och göra uppgifter
*göra en begreppsplansch med bilder och text