Vikingatiden

Historia – Vikingatiden 

Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

 • beskriva vad historia är.
 • förklara hur arkeologer och historiker arbetar för att få kunskap om vår äldsta historia.
 • ge exempel på ideér och tankar från andra kulturer som spridit sig till Norden.
 • ge exempel på vilka spår vi har av vikingatiden idag ex hällristningar, runor och skelett och hur de kan användas som historiska källor.
 • förklara hur och varför vikingarna begav sig ut på resor.
 • berätta om hur vikingarna levde i vikingabyn.
 • ge exempel på likheter och skillnader med vikingarnas tro och den kristna tron.
 • berätta hur vi kan se vikingatiden i vårt samhälle idag.
 • historiska begrepp.
vikingatid
vikingaskepp
svear
Birka
hövding
viking
plundring
trälar
självhushållning
byteshandel
ätten
tinget
asatro
asar
runsten
runskrift
arkeolog
tidsepok
forntiden
hällristningar
e.kr
f.kr
historiska källor
skrifter

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • läsa texter på Gleerups och i boken Koll på Vikingatiden.
 • jobba med uppgifter på Gleerups.
 • jobba med begrepp, samtala och skriva.
 • jobba med arbetsblad i par och enskilt.
 • se på film.
 • lyssna på radioteatern ”Turid – en vikingasaga”.
 • diskutera frågor i helklass och grupp.

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • skriva en faktatext där jag berättar om vikingatiden.
 • göra en kunskapskoll.