Broar

Teknik – Broar

Vad ska jag kunna?broar

Jag ska:

· beskriva och ge exempel på några stabila och hållfasta konstruktioner

· beskriva hur konstruktionen är uppbyggd

· ge exempel på material som använts

· förklara vilka fördelar och nackdelar för individen, samhället och miljön

den tekniska utvecklingen medfört

· konstruera en bro

· dokumentera mitt arbete

· driva mitt arbeta framåt

· förklara olika teknikbegrepp

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

· lyssna på genomgångar av Linda

· se på film

· läsa text

· bygga en bro

· dokumentera mitt arbete

Hur ska jag visa att jag kan?

Jag ska:

· skriftligt prov

· vara delaktig vid brobygget och driva arbetet framåt

· lämna in min dokumentation