Världsklass

Världsklassvarldsklass

 Vad ska jag kunna?

 • förutspå vad texten kommer handla om
 • återberätta det jag läst
 • förstå det som står mellan raderna
 • tolka information
 • berätta om min läsupplevelse
 • skriva några frågor på det jag läst
 • samtala med andra om boken, där jag uttrycker mina tankar kring det jag läst och hört, samt föra samtalet framåt

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • läsa enskilt
 • läsa i par
 • läsa i grupp
 • arbeta med frågor till texten på olika sätt, muntligt och skriftligt
 • samtala kring texten i par och i grupp
 • föra samtalet framåt genom att ställa frågor
 • hålla mig till ämnet när jag samtalar
 • skriva svar på frågor kring texten
 • uttrycka mina tankar och åsikter skriftligt

Hur ska jag visa att jag kan? Jag:

 • svarar på några frågor som Pernilla får läsa
 • samtalar med några kompisar kring det jag läst där berättar om mina tankar och för samtalet framåt