Någon jag tycker om

Svenska hjarta
Någon jag tycker om!

 Vad ska jag kunna? Jag ska kunna:

 • förbereda en muntlig presentation
 • hålla en muntlig presentation med tydligt innehåll
 • ha med inledning, handling, avslutning
 • ha koll på kroppen
 • titta på åskådarna
 • hålla mig till ämnet
 • ha en presentation på minst 2 min

 Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • förbereda en presentation med hjälp av tankekarta, stolpar eller programledarkort
 • träna på min presentation
 • hålla en presentation för 3 kompisar – spela in på en ipad
 • arbeta med ”Two stars and a wish”
 • bearbeta min presentation efter respons


Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:  

 • vara aktiv på lektionerna
 • hålla en muntlig presentation som är tydlig, har inledning, handling, avslutning där jag håller mig till ämnet, tittar på åskådarna och har koll på min kropp.

 

Namn:

Datum:

Inte godtagbara kunskaper ännu Godtagbara kunskaper Mer än godtagbara kunskaper

 

 

Inledning
Avslutning
Ingen inledning eller avslutning Du har en inledning eller avslutning på presentationen som presenterar innehållet eller sammanfattar innehållet. Du har en inledning och avslutning på presentationen som presenterar innehållet och sammanfattar innehållet.
Innehåll Innehållet är kort och understiger 2 min.
Presentationen är osammanhängande och den som lyssnar förstår inte.
Innehållet passar oftast till ämnet och du håller oftast en röd tråd i berättandet. Innehållet passar till ämnet och du håller en röd tråd i berättandet. Ditt föredrag väcker intresse.
Förberedelse Du läser din presentation. Du har förberett dig så att du oftast kan berätta ditt innehåll med hjälp av dina anteckningar. Du har förberett dig så att du kan berätta ditt innehåll med hjälp av dina anteckningar.
Ögonkontakt
Rörelser
Ingen ögonkontakt.
Ingen kroppskontroll.
Du har ögonkontakt med de som lyssnar flera gånger och du har oftast kontroll på dina händer och rörelser Du har ögonkontakt med de som lyssnar och du har kontroll på dina händer och rörelser.