Mysterier

     Svenska
      Mysterier – berättande text
mysterier2
Vad ska jag kunna?  Jag ska:
    

 • veta hur en berättande text är uppbyggd
 • skriva en berättande text med gestaltande beskrivningar
 • skriva en tydlig berättelse med begripligt innehåll
 • använda sambandsord
 • använda presens
 • ha en tydlig berättarröst
 • använda styckeindelning
 • ge och ta emot respons kring min berättelse

         Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • arbeta med Klara svenskan
 • lyssna på när Pernilla berättar hur en berättelse är uppbyggd
 • läsa en berättelse med början, problem, lösning och slut
 • läsa olika gestaltande beskrivningar
 • skriva gestaltande beskrivningar tillsammans i klassen
 • skriva egna gestaltande beskrivningar
 • träna att binda ihop meningar med sambandsord
 • skriva en egen berättelse utifrån temat ”Mysterier”
 • ge respons på en klasskamrats berättelse utifrån ”Two stars and a wish”och bearbeta min egen berättelse efter respons

       Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • skriva en egen berättelse utifrån temat ”Mysterier” som ska ingå i klassens adventskalender
 • visa genom Two stars and a wish att jag kan ge respons på andras texter