Källor och muntlig framställning

Svenska
Monoteistiska religioner
Källor och muntlig framställning

Vad ska jag kunna? Jag ska kunna:

 • söka och sammanställa information om två religioner från olika källor i en power point
 • diskutera kring hur informationen kan användas
 • kombinera text med foto
 • hålla en muntlig presentation

 Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • välja två religioner som jag ska jämföra utifrån olika punkter
 • söka information från olika källor ex böcker och internet (text/film)
 • sammanställa informationen
 • fundera kring varför jag valt de källor jag och beskriva varför
 • kombinera text med foto/layout
 • göra en power point med min jämförelse
 • träna på min muntliga presentation
 • hålla en muntlig presentation

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • sammanställa en pp utifrån fakta från olika källor om två religioner där jag också diskuterar källornas användbarhet. I min pp har jag text och bild.
 • hålla en muntlig presentation