Förberedelser nationella prov

Svenska –
förberedelser nationella prov


 Vad ska jag kunna? Jag ska:

 • använda olika läsförståelsestrategier för att förstå de texter jag läser ex förstå det som står mellan raderna, tolka information
 • göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar i texten
 • skriva en instruerande text efter given struktur och skrivregler
 • skriva en berättelse med tydligt och begripligt innehåll och följa en instruktion
 • ge respons på en skriven text

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • läsa texter, faktatexter, reportage, från tidigare NP tillsammans i klassen och i par
 • arbeta med texter från boken ”Världsklass”
 • arbeta med frågor till texten på olika sätt, muntligt och skriftligt
 • titta på hur olika svar kan skrivas
 • titta på instruerande texter efter E, C och A nivå och ge respons på texterna
 • skriva en egen instruerande text – instruktion
 • titta på tidigare NP instruktioner till berättande texter
 • titta på berättande texter efter E, C och A nivå ge respons på texterna
 • skriva en berättande text efter given instruktion
 • bearbeta min instruktionstext efter respons

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • få E, C eller A betyg på Nationella proven i svenska