Faktatext och källor

Svenska
Jordens processer
Faktatext och källor

Vad ska jag kunna? Jag ska kunna:

 • skriva en faktatext med bra struktur
 • använda olika skiljetecken
 • söka och sammanställa information om en naturkatastrof
 • diskutera kring hur informationen kan användas
 • kombinera text med text och bild

 Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • välja en naturkatastrof och skriva utifrån frågorna : HUR? VAD? VARFÖR?
 • söka information från olika källor ex böcker och internet (text/film)
 • sammanställa informationen i ett faktablad
 • skriva en källförteckning och fundera kring varför jag valt de källor jag och beskriva varför längst ned på faktabladet
 • kombinera text med ritad bild

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • sammanställa ett faktablad med både text, bild och källförteckning