Argumenterande text

Svenska debattera
 Argumenterande text

Vad ska jag kunna? Jag ska kunna:

 • skriva en egen debattartikel efter typisk struktur
 • skriva en egen debattartikel där jag använder tes, argument, fakta och motargument
 • använda språkliga drag som ex referatmarkörer och bindeord
 • ge ”Two stars and a wish” på en argumenterande text
 • bearbeta min text efter respons

      Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • läsa olika debattartiklar och insändare
 • titta på en debattartikel och insändares struktur
 • arbeta med ”argumentbyrån”
 • titta på språkliga särdrag
 • arbeta med källkritik
 • träna på läsförståelse genom att göra textkopplingar
  skriva en gemensam insändare i klassen
 • skriva en egen debattartikel/insändare
 • arbeta med ”Two stars and av wish”
 • bearbeta min debattartikel efter respons

       Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • skriva en egen debattartikel/insändare som följer uppbyggnaden av en argumenterande text
 • ge respons efter ”Two stars and a wish” på en argumenterande text
 • bearbeta min egen text efter respons