Fotavtryck som förändrar världen

Samhällskunskapekologiska-fotavtryck2
Fotavtryck som förändrar världen

 Vad ska jag kunna?   Jag ska kunna:

  • beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter
  • ge exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen

  Hur ska jag arbeta? Jag ska:

  • läsa texter om fattiga barns levnadsvillkor
  • koppla texter till hur dessa barns rättigheter efter barnkonventionen efterlevs
  • samtala i grupp
  • svara på några frågor utifrån en text jag läst

 Hur ska jag visa att jag kan?
(Kunskapskraven i geografi -Minst E-nivå
på ett enkelt, utvecklat eller välutvecklat sätt) 

  • svara på några frågor utifrån en text jag läst

BEGREPP

levnadsstandard
bankonventionen
artikel
globala mål
fattigdom
hälsa
vattenbrist
sanitet