Familjen

Samhällskunskap
Familjen


Vad ska jag kunna? Jag ska:

 • Veta att familjer kan se olika ut och ha olika samlevnadsformer.
 • Veta något om hur sexualitet och könsroller framställs i olika medier.
 • Veta något om sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • kunna prata om hur sexualitet och könsroller framställs i olika medier.
 • kunna berätta om olika familjekonstellationer
 • kunna samtala kring olika frågor om könsroller
 • kunna olika begrepp

Hur ska jag arbeta?  Jag ska:

 • se på film
 • samtala om könsroller med andra
 • lyssna på genomgångar av Maria/Linda
 • samtala om olika frågor utifrån orden könsroller och sexualitet
 • läsa text ur boken ”Samhällskunskap”
 • arbeta med olika begrepp

 Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • göra kunskapskoll om orden
 • vara delaktig i samtal och diskussioner
 • vara aktiv på lektioner