Monoteistiska religioner

Religion
Monoteistiska religioner

Kristendom, Judendom, Islam

Vad ska jag kunna?   Jag ska kunna:

 • berätta om heliga platser/rum, ritualer och levnadsregler
 • berätta om likheter och skillnader mellan några religioner
 • berätta om samband mellan religiösa uttryck och tankegångar inom religionerna
 • berätta om hur livsfrågor kan uttryckas i olika religioner och vad de kan betyda för människor
 • söka information om religioner och använda olika källor
 • berätta om källors användbarhet

         Hur ska jag arbeta? (v. 5-11) Jag ska:

 • lyssna på genomgångar av Pernilla
 • se på film
 • jobba med venn-diagram
 • jobba med bilder och ord i par
 • göra kahoot
 • göra sant eller falskt
 • jobba med att läsa text från Gleerups digitala läromedel och svara på frågor i par
 • göra ett eget kahoot/sant eller falskt med en kompis
 • göra en egen power point om två religioner, likheter och skillnader
 • göra en presentation av min pp för halvklass

         Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • göra ett test kring källor /livsfrågor och faktakunskaper om religionerna
 • göra en power point med likheter och skillnader på två religioner
 • presentera min power point för en grupp

För att repetera det vi gjorde förra året, se genomgången och läs sammanfattningen nedanför. 

Sammanfattning kristendom och judendom – klicka på länken och läs