Etik och moral

 Religion- Etik och moral

 Vad ska jag kunna?   Jag ska kunna:

 • föra resonemang om moraliska frågor
  ex vad som är rätt och fel i vardagen och vad det innebär att göra gott, ta ansvar
 • använda etiska begrepp och förstå vad de betyder

 Hur ska jag arbeta? (v. 2-5)

 • göra uppgifter med olika begrepp och förklaringar tillsammans i klassen
 • lyssna på kortare noveller och samtala om vad som är rätt och fel i olika situationer
 • skapa ordmoln med etiska begrepp och förklaringar
 • diskutera olika case i par
 •  kahoot

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • göra ett ordtest på etiska begrepp
 • läsa ett case och resonera skriftligt eller muntligt om konsekvenser av olika handlanden i en viss fråga
 • samtala om en novells innehåll med några kompisar – spela in på en ipad.