Vinklar

Matematik – Geometrivinklar

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

· att en rät vinkel är 90 grader

· att en spetsig vinkel är mindre än 90 grader

· att en trubbig vinkel är större än 90 grader

· hur många grader ett halvt varv är

· hur många grader ett helt varav är

· mäta och rita vinklar med gradskiva

· räkna med vinkelsumman i en triangel

· rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

· lösa enkla problem och visa/förklara hur jag har tänkt

· förklara olika matematikbegrepp

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

· jobba med uppgifter i boken och

arbetsblad: enskilt, i par och i helklass

· delta vid gemensamma diskussioner

· delta i praktiska moment

Hur ska jag visa att jag kan?

Jag ska:

· göra en diagnos efter avslutat kapitel

· förklara begreppen som finns i rutan

· vara delaktig när vi har gemensamma aktiviteter