Matematik

 

Film om olika geometriska figurer. Genomgång av Linda. 

Träna mulitplikationstabeller, se genomgångar om algoritmer (uppställningar) mm.
kunskapshubben – träna matematik, sång och genomgångar

PLANERINGAR FRÅN ÅK 5

Matematik
Multiplikation och Divison

Vad ska jag kunna?    Jag ska kunna:

 •  räkna multiplikation med större tal
 •  räkna med kort division
 • välja rätt räknesätt vid textuppgifter
 •  förklara mattebegrepp
 • lösa problem och visa hur jag har tänkt
 • olika matematikbegrepp
Begrepp:
multiplikationmultipliceraproduktdivision

dividera

kvot

kort division

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • jobba med uppgifter i boken och arbetsblad: enskilt, i par och i helklass
 • delta vid gemensamma diskussioner
 • delta i praktiska moment

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

*göra en diagnos efter avslutat kapitel
*kunna förklara begreppen som finns i rutan

 • vara delaktig när vi har gemensamma aktiviteter

 

Matematik – Procent        procent                                                                              

 Vad ska jag kunna?    Jag ska kunna:

 •     att en hel är 100%
 •        att en halv är 50%
 •        att en fjärdedel är 25%
 •        avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna  är
 •        dela upp det hela, 100% i olika procentsatser
 •        veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre
  mössor
 •       lösa enkla problem och visa/förklara hur jag har tänkt
 •      förklara olika matematikbegrepp

 Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 •        jobba med uppgifter i boken och arbetsblad: enskilt, i par och i helklass
 •       delta vid gemensamma diskussioner
 •       delta i praktiska moment

 Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 •        göra en diagnos efter avslutat kapitel
 •        förklara begreppen som finns i rutan
 •        vara delaktig när vi har gemensamma aktiviteter

 

Matematik – tal och decimaltal
algoritm
Vad ska jag kunna?   
 Jag ska kunna:

 •        räkna division med minnessiffror
 •        förstå vad som menas med negativa tal
 •        jämföra tal
 •        storleksordna tal
 •        förstå likhetstecknets betydelse
 •        avrunda decimaltal till närmaste heltal
 •        addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 •        avgöra om uträkningen är rimlig
 •       lösa enkla problem och visa/förklara hur jag har tänkt
 •      förklara olika matematikbegrepp
Begrepp:
negativa talprioriteringsregeln

likhetstecknet

avrunda

decimaler

decimaltecken

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 •        jobba med uppgifter i ett arbetshäfte
 •        delta vid gemensamma diskussioner
 •        delta i praktiska moment
 •        spela in samtal (tre och tre)

 

Hur ska jag visa att jag kan?

 

Jag ska:

 •        göra en diagnos efter avslutat kapitel
 •        förklara begreppen som finns i rutan
 •        vara delaktig när vi har gemensamma aktiviteter
 •        spela in ett samtal på i-Pad

 

Matematik – Bråk        brak
                

Vad ska jag kunna?   Jag ska kunna:

 •     skriva en halv med olika bråk
 •        storleksordna bråk
 •        jämföra bråk
 •        räkna ut en viss del av ett antal
 •        skriva bråk med tiondelar som ett decimaltal
 •        skriva bråk med hundradelar som ett decimaltal
 • lösa enkla problem och visa/förklara hur jag har tänkt
 • förklara olika matematikbegrepp
Hur ska jag arbeta? Jag ska:

*jobba med uppgifter i boken och arbetsblad: enskilt, i par och i helklass
*delta vid gemensamma diskussioner
*delta i praktiska moment

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 •        göra en diagnos efter avslutat kapitel
 •        förklara begreppen som finns i rutan
 •        vara delaktig när vi har gemensamma aktiviteter

 

Matematik – Bråkbråk

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

* läsa och skriva bråk
* läsa av bilder av bråk
* förklara hur många delar det går på en hel
* storleksordna bråk
* lösa enkla problem och visa/förklara hur jag har tänkt
* förklara olika matematikbegrepp

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

* jobba med uppgifter i boken och
*arbetsblad: enskilt, i par och i helklass
* delta vid gemensamma diskussioner
* delta i praktiska moment

Hur ska jag visa att jag kan?

Jag ska:

* göra en diagnos efter avslutat kapitel
* förklara begreppen som finns i rutan
* vara delaktig när vi har gemensamma aktiviteter

Planeringar i åk 4

Matematik
Repetition!matematikbild

 Vad ska jag kunna?

 • Tolka och uttrycka mönster
 • Tiokompisarna
 • Tvillingar
 • Tvillingar +1 och -1
 • Additionsalgoritm
 • Subtraktionsalgoritm
 • Multiplikationstabellerna 2-5 samt 10.
 • Årstiderna, årets månader och antal dagar samt veckodagarna.
 • Förstå och lösa problem

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

 • jobba med egna uppgifter på whiteboard, i räknehäfte och arbetsblad
 • tillsammans med några klasskompisar vara ute och jobba med några uppgifter
 • lyssna på genomgångar av Linda.
 • delta i diskussioner
 • lösa problem (EPA, enskilt-par-alla).

 Hur ska jag visa att jag kan?

Jag ska:

 • visa mina kunskaper på whiteboard
 • vara delaktig vid gemensamma diskussioner samt vid arbete i par/grupp
 • göra en diagnos i slutet av arbetsområdet

Matematik
Geometrigeometri bild

Jag ska kunna:

 •     känna till om hur man mätte längd förr
 •     rita sträckor
 •     mäta sträckor
 •     uppskatta längd
 •     mäta längd
 •     växla mellan olika längdenheter
 •     känna till egenskaper hos geometriska objekt
 •     Kunna namnet på några geometrisk objekt
 •     rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
 •     räkna ut omkretsen på olika figurer
 •   lösa enkla problem och visa hur jag har tänkt

Matematik
”Multiplikation och Division”

Vad ska jag kunna?
Jag ska kunna:

 •        förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 •        multiplicera med hela tiotal och hundratal, 5*60 och 5*600
 •        multiplicera tal som 3*47 och 2*536
 •        förstå hur multiplikation och division hör ihop
 •        använda kort division
 •        välja rätt räknesätt vid textuppgifter
 •       lösa enkla problem och visa hur jag har tänkt
 •       olika matematikbegrepp
multiplikation
multiplicera
produkt
division
dividera
kvot
dela lika
kort division

Hur ska jag arbeta?
Jag ska:

 • jobba med uppgifter i boken och arbetsblad: enskilt, i par och i helklass
 • delta vid gemensamma diskussioner
 • delta i praktiska moment

Hur ska jag visa att jag kan?
Jag ska:

 • göra en diagnos efter avslutat kapitel
 • kunna förklara matematiska begrepp
 • vara delaktig när vi har gemensamma aktiviteter

 

 

Matematik                subtraktion addition
”Addition och Subtraktion ”

 Vad ska jag kunna?   Jag ska kunna:

 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
 • räkna på ett ungefär och bedöma om svaret är rimligt
 • tecknet för ”ungefär lika med”
 • välja rätt räknesätt vid textuppgifter
 • lösa enkla problem och visa hur jag har tänkt
 • olika matematikbegrepp
addition
subtraktion
addera
subtrahera
ungefär lika med
fyrsiffriga tal
fler – färre

 Hur ska jag arbeta?  Jag ska:

 • jobba med uppgifter i boken och arbetsblad: enskilt, i par och i helklass
 • delta vid gemensamma diskussioner
 • delta i praktiska moment

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska;

 • göra en diagnos efter avslutat kapitel
 • kunna förklara begreppen som finns i rutan
 • vara delaktig när vi har gemensamma aktiviteter

 

Matematik
Taluppfattning i lågstadiet

Jag ska kunna

 • läsa tal inom området 0-10 00
 • skriva tal inom området 0-10 00
 • förstå vårt talsystem
 • ordna tal efter storlek
 • läsa av tal på en tallinje
 • sätta ut tal på en tallinje
 • lösa enkla problem och visa hur jag har tänk

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

record your voice
Time: 00:00
Level:
Status: