Matens Kemi

Kemi och Biologi – Matens kemigronsaker

Vad ska jag kunna?

Jag ska:

· förklara vad man skriver om mat i olika medier och varför

· beskriva hur mat förändrats över tid samt beskriva fördelar och nackdelar med utvecklingen

· ge exempel på olika metoder som förhindrar att maten ruttnar eller möglar

· ge exempel på några olika slags socker och vilken uppgift socker har för kroppen

· söka och granska information om energidrycker

· beskriva hur kroppen bryter ned stärkelse

· beskriva och förklara varför stärkelse är ett viktigt näringsämne

· beskriva fettets uppgift i kroppen

· beskriva varför kroppen behöver protein och vitaminer

· planera och genomföra en egen undersökning och jämföra resultatet med andras och din förutsägelse

· ge förslag på förbättringar av undersökningen

· sammanställa dokumentationen i en rapport

· förklara olika biologi och kemibegrepp

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

· läsa olika texter tillsammans med klassen

· delta vid gemensamma samtal

· arbeta med arbetsblad, skriva text

· se på film

· genomföra undersökningar

Hur ska jag visa att jag kan?

Jag ska:

· vara delaktig vid gemensamma samtal

· genomföra undersökningarna och följa instruktionerna

· sammanställ dokumentationen i en rapport

· svara på frågor skriftligt