Kemi

PLANERINGAR FRÅN ÅK 5

Kemi             vattenmolekyler
Vatten

Vad ska jag kunna? 

Jag ska:

 • förklara vad en vattenmolekyl består av
 •  beskriva vattnets olika former
 •  beskriva vattnets kretslopp
 •  förklara varför vissa ämnen kan lösas i vatten
 •  berätta var vattnet i kranen kommer ifrån
 •   ha kännedom om några förändringar i människans historia
 •   förklara olika kemibegrepp

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

 • läsa olika texter tillsammans med klassen
 • lyssna när Linda läser olika texter
 • delta vid gemensamma samtal
 • arbeta med arbetsblad
 • se på film
 • göra studiebesök

Hur ska jag visa att jag kan?

Jag ska:

 • vara delaktig vid gemensamma samtal
 • svara på några frågor skriftligt/muntligt

Planeringar i åk 4

Kemi
Kemiförsökdrake

 Vad ska jag kunna?

Jag ska:

 •        förklara vad allting som finns runt omkring oss är gjort av
 •        förklara hur olika ämnen är indelade
 •        förklara en kemisk reaktion
 •        ge exempel på kemikalier som finns i hemmet och hur de är märkta
 •        berätta lite om kemins historia
 •        göra undersökningar: planera, genomföra och utvärdera
 •        göra dokumentationer
 •        samarbeta
 •        följa säkerhetsreglerna
 •       delta i diskussioner (textläsning)
 •       förklara olika kemibegrepp
Begrepp:kemiatom

molekyl

kemisk reaktion

försöksmall

droppflaska

plastpipett

petriskål

 

 

 

 Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

 •        läsa olika texter tillsammans med klassen
 •        lyssna när Linda läser olika texter
 •       göra olika laborationer i par/grupp
 •     dokumentera mina resultat

 Hur ska jag visa att jag kan?

Jag ska:

 •        svara på några frågor (skriftligt)
 •        genomföra laborationerna
 •        lämna in min dokumentation
 •        vara delaktig när vi diskuterar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

record your voice
Time: 00:00
Level:
Status: