Stormaktstiden

 

 

Historia –  Stormaktstiden
Vad ska jag kunna?  Jag ska:

 

 • berätta om några historiska personer ex Gustav II Adolf, Kristina, Karl II och vad de gjorde för Sverige som utvecklade vårt land
 • berätta hur kriget påverkade befolkningen i Sverige
 • förklara hur Sverige kunde bli en stormakt
 • förklara hur häxprocessen påverkade den svenska befolkningen
 • jämföra historiska källor och resonera kring vilka som är mest trovärdiga
 • berätta om vad vi har för spår/arv av stormaktstiden idag
 • kunna några historiska begrepp

        Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • se på filmer
 • lyssna på genomgångar av Pernilla
 • diskutera frågor med kompisar
 • arbeta med tankefrågor
 • arbeta med arbetsblad
 • läsa texter i boken ”Koll på stormaktstiden” samt på Gleerups portal
 • jobba med bilder
 • svara på tankefrågor i en liten bok

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • delta i diskussioner på lektionerna i grupper
 • göra test i historia
 • lämna in tankefrågor

 Här kan du se Pernillas berättelser om Sveriges kungligheter.