Jordens processer

Geografi
Jordens processer

Vad ska jag kunna? Jag ska kunna:

 • förklara hur jorden är uppbyggd
 • förklara hur olika processer i jorden går till ex,vulkaner, jordbävningar
 • beskriva konsekvenser vid en naturkatastrof och hur människor/natur påverkas
 • använda källor för att hitta information och resonera
  kring källors användbarhet
 • använda kartan för att hitta information
 • använda geografiska begrepp

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • lyssna på genomgångar som Pernilla har om hur
  jorden är uppbyggt, jordens plattor, vulkaner,
  jordbävningar, jordskred, bergsveckning, tsunami,
 • läsa olika texter ex från boken “Koll på Europa”,
  “Koll på världen”,
 • se på filmer, avsnitten “berg på riktigt”, – se på you tubeklipp från olika naturkatastrofer
 • arbeta med olika geografiska ord – använda mig av konsekvensrutor för att träna att beskriva orsak och samband
 • skriva en faktatext om en valfri naturprocess och hur det påverkar människor
 • rita en bild till min faktatext som kompletterar min text

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • göra ett informationsblad om en naturkatastrof
 • litet test med begrepp

Jordens processer planering pp åk 6