Fotavtryck som förändrar världen

 

Geografi
Fotavtryck som förändrar världenekologiska-fotavtryck2 

Vad ska jag kunna?   Jag ska kunna:

 

 • förklara hur jordytan formas och förändras av
  människors markutnyttjande ex skogsskövling,
 • berätta om jordens naturresurser,
  ex odlingsmark, skogar och fossila bränslen, energikällor var de finns och vad de används till
 • samtala om hållbar utveckling och vad vi i vardagen kan göra för att påverka miljön
 • förklara hur människors levnadsvillkor kan vara olika i världen
 • använda kartan för att hämta information
 • använda geografiska begrepp
skogsskövling
naturresurser
odlingsmark
fossila bränslen
hållbar utveckling
levnadsvillkor
vattenförbrukning
torka
svält
skörd
plantager
boskapsskötsel
regnskog
klimatförändring
globaluppvärmning

          Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 

 • se på filmer ex ”Totalt globalt”
 • lyssna på genomgångar av Pernilla
 • samtala om olika geografiska frågor
  Vad händer? Varför ser det ut så här just här?
  Vad blir konsekvenserna? Vad kan vi göra åt det?
 • söka reda på fakta från olika källor
 • skriva en faktatext om två valda områden
 • i grupp förbereda och delta i en debatt
 • skriva en insändare om miljöproblem i helklass och enskilt

Hur ska jag visa att jag kan?
(Kunskapskraven i geografi -Minst E-nivå
på ett enkelt, utvecklat eller välutvecklat sätt)

 • genom att följa instruktionen kring faktatext och få med alla delar
 • uttrycka argument i en debatt där jag presenterar fakta, beskriver dess konsekvenser och vad vi kan göra åt det
 • uttrycka tankar och åsikter kring ett miljöproblem i min insändare

 

 

Marken vi lever av: lektionsintro v. 35

industrier i världen: lektionsintro v.34