Geografi

PLANERINGAR FRÅN ÅK 5

Geografi – Europaeuropa-karta

 Vad ska jag kunna?   Jag ska kunna:

 • namnen på minst 10 av Europas länder och huvudstäder förutom Norden.
 • namn på bergskedjor i Europa
 • beskriva geografiskt läge på länder och huvudstäder i Europa.
 • beskriva storlek på länder och huvudstäder i Europa i jämförelse med varandra.
 • geografiska begrepp.

Hur ska jag arbeta?

 • se på ”Geografens testamente- Europa”
 • se på filmer om väderstrecken
 • arbeta med kartan och sätta ut geografiska platser
 • arbeta med uppgifter kring läge och storlek, ex tipsfrågor, sant eller falskt
 • sätta ut väderstreck på en kompassros
 • använda kartbok och göra egna muntliga övningar kring läge och storlek med en kompis
 • använda kartbok för att göra en geografisk resa i Europa 

         Hur ska jag visa att jag kan?

 • kunskapskoll på geografiska platser, länder, huvudstäder, bergskedjor
 • kunskapskoll på väderstrecken
 • kunskapskoll på geografiskt läge och storlek

 

Geografi – Vi i Nordennorden

Vad ska jag kunna?   Jag ska kunna:

 • namn på berg, glaciärer, länder och huvudstäder,
  samt veta var de finns på kartan
 • berätta om befolkning,
  -varför våra stora städer ligger vid kusten
  – jämföra befolkning i länderna
 • berätta om hur naturen är i våra nordiska länder och jämföra dem med
  varandra
 • berätta om naturtillgångar som finns i Norden
 • berätta om kultur i Norden
 • geografiska begrepp

          Hur ska jag arbeta?

 • se på ”Geografens testamente- Norden”
 • se på andra filmer om de Nordiska länderna
 • göra tankekartor om länderna
 • se på bilder från de nordiska länderna
 • läsa texter om de nordiska länderna
 • arbeta med kartan och sätta ut geografiska platser
 • jämföra två länder i Norden se likheter och skillnader
 • rita en bild där jag förklarar orden tätbefolkat och
  glesbefolkat
 • göra “Sant eller falskt” om de nordiska länderna

      Hur ska jag visa att jag kan?

 • kunskapskoll på geografiska platser
 • lämna in min jämförelse om mina nordiska länder

 

Geografi -Vatten omkring ossvatten kran

 Vad ska jag kunna?   

 • förklara hur istiden påverkade naturen i Sverige, vad vi har för spår
 • förklara vad en glaciär är och hur den blir till
 • namn på vattendrag:  hav, sjöar, floder i Europa och veta var de ligger
 • storleksordna vattendrag
 • förklara skillnader /likheter mellan olika typer av vatten/vattendrag
 • berätta om tidvattens påverkan på människor
 • förklara en flods väg
 • resonera om föroreningars påverkan på människor och djur
 • berätta om golfströmmen och dess påverkan på livet i Norden
 • förklara vattnets kretslopp
 • geografiska begrepp

 Hur ska jag arbeta?

 • läsa olika texter
 • se på filmer ex Berg på riktigt, Flaskpost från Rhen
 • lyssna på genomgångar av Pernilla
 • rita olika spår från istiden, golfströmmen samt en glaciär
 • arbeta med kartboken
 • förklara ”glasspinnebegrepp” i helklass, par
 • använda samtalsfrågor i grupp
 • rita en bild över ebb och flod
 • göra egna vattenfrågor till Kahoot och spela

           Hur ska jag visa att jag kan?

 • genom de bilder jag skissar/ritar kring begrepp
 • geografitest över begrepp och de samtalsfrågor vi jobbat med
 • karttest kring storlek och läge

 

 

Världskoll
http://varldskoll.se/

Koll på läget i världen

 

Träna Sveriges landskap, Europas länder mm.
www.seterra.se

Väderstreck – Pernillas genomgång om olika väderstreck samt storlek och läge i Europa.
https://www.youtube.com/watch?v=h9va3y3YAL4&feature=youtu.be

Träna Europas länder och huvudstäder
http://www4.liber.se/4780873/Columbus/#id=2

Här finns övningar gjorda för att träna Europas länder och huvudstäder, samt landsgränser
https://glosor.eu/

 Genomgång av Pernilla om Europas befolkning
http://youtu.be/olADOaVh_8k

Genomgång av Pernilla om jordens processer
http://youtu.be/OSHivzAyzZM 

 

Planeringar i åk 4

Geografi – Sverige  Sverige karta

      Vad ska jag kunna?   

 • geografiska begrepp ex Norrland, Svealand, Götaland, kust, berg,
  bergskedja, sjö, hav, älv, skog, åkermark
 • namnen på några landskap i norra, västra, östra, södra och
  mellersta Sverige
 • namnen på några orter, sjöar och älvar i Sverige och
  veta var de ligger
 • berätta om befolkning, varför våra stora städer ligger vid
  kusten, samerna
 • berätta om hur naturen är i norra Sverige och jämföra den
  med naturen i södra
Hur ska jag arbeta?  Vi har tillsammans kommit fram till att vi ska:

 • se på filmer ex ”Geografens testamente”, Samerna
 • använda kartboken och leta reda på geografiska platser
 • lyssna på genomgångar av Pernilla med stora kartan
 • arbeta med arbetsblad
 • gå tipspromenad
 • ha frågesport
 • leka lekar
 • spela spel
 • läsa i faktabok ”Koll på Sverige”
 • arbeta med andra och enskilt

     Hur ska jag visa att jag kan?

 • gå en tipspromenad enskilt
 • göra ett litet prov, där jag själv väljer vilken typ av prov jag ska göra

 

Geografi – Kartan karta

 Vad, ska jag kunna?   

 • väderstrecken   (norr, söder, öst, väst)
 • geografiska begrepp (ekvatorn, polcirkel, längdgrader, breddgrader, satelitbild, flygbild, förminskning mfl)
 • namnen på våra olika världsdelar och världshav
 • färger på kartan och veta vad de står för ex skog, berg, åker
 • hur man kan se hur stor en stad är på kartan
 • hur man kan veta ett lands huvudstad utifrån en karta

 

Hur ska jag arbeta? 
Vi har tillsammans i åk 4 kommit fram till att vi ska arbeta på detta sätt: 

Jag ska:

 • lyssna på genomgångar av Pernilla
 • se på film
 • arbeta med arbetsblad
 • arbeta med kartboken
 • läsa i vår bok Koll på geografi

Hur ska jag visa att jag kan?

 • jag ska svara på några frågor

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

record your voice
Time: 00:00
Level:
Status: