Fysik

PLANERINGAR FRÅN ÅK 5

Fysik/Teknik  flyta eller sjunka
Flyta eller sjunka

Vad ska jag kunna?  Jag ska:

* göra undersökningar: planera, genomföra och utvärdera
* använda utrustningen på ett säkert sätt
* göra dokumentationer
* jämföra mina resultat med andras och förklara likheter och skillnader
* ge förslag på något som kan förbättra undersökningen
* samarbeta med klasskamrat
* delta i diskussioner (textläsning, film)
* berätta om någon upptäckt och hur den har påverkat människan (Arkimedes)
* läsa och förstå olika faktatexter
* förklara vad det beror på att ett föremål antingen flyter eller sjunker i sötvatten/saltvatten
* förklara olika fysikbegrepp

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

* läsa olika texter tillsammans i klassen
* se på film
* göra olika laborationer i par (planera,genomföra och utvärdera)
* dokumentera mina resultat

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

* svara på frågor (skriftligt)
* genomföra laborationerna
* lämna in min dokumentation
* vara delaktig när vi läser/diskuterar

Fysik/Teknik
Rörelse och konstruktionrorelse

 Vad ska jag kunna? Jag ska:

 • göra undersökningar: planera, genomföra och utvärdera
 • göra en ritning
 • bygga efter en ritning
 • göra dokumentationer
 • använda utrustningen på ett säkert sätt
 • jämföra mina resultat med andras
 • göra olika konstruktionsarbeten
 • förklara hur den tekniska utvecklingen har förändrats över tid och hur den har påverkat (fördelar och nackdelar) människan, samhälle och miljö
 • förklara vad som kan ändra ett fordons rörelse
 • förklara hur ett fordon ändras när du lastar det med olika vikt
 • genomföra olika mätningar
 • förklara hur man kan lagra energi
 • berätta något om Isaac Newton
 • bygga ett eget fordon efter givna instruktioner
 • driva mitt eget arbete framåt
 • pröva och ompröva olika idéer
 • förklara olika fysik och teknikbegrepp
Begrepp:
svävarehybridbil

konstruera

fordon

kraft

projektioner

friktion

nettokraft

rörelse

medelvärde

medianvärde

typvärde

stapeldiagram

standardfordon

 

Hur ska jag arbeta?  Jag ska:

 • läsa olika texter och se på film
 • göra olika laborationer i par (planera,genomföra och utvärdera
 • dokumentera mina resultat
 • bygga ett fordon

 Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • svara på frågor (skriftligt)
 • genomföra laborationerna
 • bygga ett fordon efter givna instruktioner
 • lämna in min dokumentation
 • vara delaktig när vi läser/diskuterar

 

Planeringar i åk 4

 

Fysik/Teknik
Kretsar kring el

Vad ska jag kunna?  Jag ska:lampa

 • förklara vad statisk elektricitet och elektrisk ström är
 • ha historisk kännedom om hur elektricitet har utvecklats
 • förklara atomens uppbyggnad
 • förklara varför en lampa lyser
 • förklara hur ett batteri fungerar
 • förklara hur vi får ström till våra hus
 • vilka ämnen som leder ström/inte leder ström
 • namnge några energikällor
 • berätta något om Edison
 • jämföra olika ljuskällor, fördelar och nackdelar
 • söka information om en energikälla
 • förklara fördelar och nackdelar med olika energikällor
 • göra undersökningar: planera, genomföra och utvärdera
 • göra dokumentationer
 • samarbeta
 • delta i diskussioner (textläsning, film)
 • förklara olika fysikbegrepp
Begrepp:
fysik
teknik
statisk elektricitet
elektrisk ström
atom
elektron
pluspol
minuspol
elektrisk spänning
ledningstråd
krets/sluten krets
ljuskälla
energikälla

 Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • läsa olika texter tillsammans med klassen
 • lyssna när Linda läser olika texter
 • se på film
 • göra olika laborationer i par/grupp
 • dokumentera mina resultat

 Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • svara på frågor (skriftligt)
 • genomföra laborationerna
 • lämna in min dokumentation
 • vara delaktig när vi diskuterar

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

record your voice
Time: 00:00
Level:
Status: