Talk English!

Engelska
Talk Englishtalk-english

Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

 • använda enklare texter och använda dem när jag pratar
 • uttrycka mig så andra förstår när jag gör muntliga redovisningar
 • göra enklare förbättringar av mina muntliga redovisningar
 • välja en metod som gör att jag blir förstådd även när jag inte hittar rätt ord
 • uttrycka mig så andra förstår när jag samtalar med andra

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • lyssna på texter om olika djur
 • läsa texter om olika djur
 • arbeta med keywords till texter
 • arbeta med frågor till text
 • skriva en tankekarta utifrån texten
 • framföra en muntlig redovisning om ett djur för klassen
 • samtala med en kompis utifrån olika samtalskort
 • arbeta med fraser och ord för att utveckla mitt ordförråd ex ordbingo, true and false

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • framföra en muntlig presentation
 • samtala i par kring olika bekanta ämnen