Inför Nationella prov

     Engelska
Inför Nationella proven

       
          Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

  • läsa olika slags texter och förstå vad de handlar om
  • lyssna på olika slags dialoger och förstå vad de handlar om

          Hur ska jag arbeta? Jag ska:

  • göra läsförståelseövningar tillsammans i klassen och i par
  • prata strategier för hur man kan förstå det man läser
  • göra hörövningar tillsammans i klassen
  • prata strategier för hur man kan förstå det man hör

         Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

  • nå E- nivå eller högre på Nationella proven

 

Inför Nationella proven i engelska