Good to know

Engelska
Good to knowdialogue

       
          Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

 • använda who/which
 • använda frågeord who,what,when,where,how,why
 • böja oregelbundna verb
 • samtala om välbekanta områden – dialoger
 • använda telefonfraser
 • skriva en dialog
 • framföra en dialog
 • läsa en text
 • översätta en text

          Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • arbeta i par med dialoger både skriftligt och muntligt
 • jobba med arbetsuppgifter i skrivboken
 • läsa och översätta texter
 • göra hörövningar
 • sjunga verb-hip hop

     Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • översätta text
 • göra muntlig framställning av dialog och text
 • skriftlig produktion av dialog
 • använda fraser och ord i muntliga övningar