English speaking countries

Engelska
English speaking countries

Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

 • ord och fraser
 • skriva en text om ett valfritt engelsktalande land
 • förstå det som jag hör och läser
 • redovisa min engelsktalande text, presentation, inför en grupp
 • bearbeta min presentation efter respons

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • läsa texter om olika engelsktalande länder (Champ 6)
 • jobba med frågor till texter
 • öva läsförståelsestrategier kring olika faktatexter
 • skriva en text om ett engelsktalande land
 • göra en power point om mitt land med ord och bilder
 • presentera min power point inför en grupp
 • jobba med ord och fraser
 • göra hörövningar

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • göra en muntlig presentation om ett engelsktalande land
 • göra en skriftlig text om ett engelsktalande land
 • göra skriftliga läxförhör på keywords och fraser
 • bearbeta min text efter respons