Engelska

PLANERINGAR FRÅN ÅK 5

Engelskaaround the world
Around the world

Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

 • fråga efter vägen och förklara vägen
 • ställa muntliga frågor och svar till en kompis, (intervju)
 • ord och fraser
 • plural, ex country, countries
 • datum
 • väderstrecken
 • nationalitetsord
 • geografiska begrepp ex capital, lake, inhabitants
 • ställa frågor med do/does
 • skriva en text om ett valfritt engelsktalande land
 • redovisa din engelsktalande text för en grupp
 • samtala i par kring frågor om engelsktalande länder

          Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • skriva ett brev
 • skriva ett sms
 • skriva ett mail
 • skriva en text om ett engelsktalande land
 • skriva en text ”My love” inför alla hjärtans dag
 • göra muntliga parövningar
 • jobba med ord och fraser
 • jobba med övningar i workbook kring olika länder

         Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • göra en muntlig presentation om ett engelsktalande land
 • göra en skriftlig text om ett engelsktalande land
 • samtala kring olika frågor i par/grupp
 • skriva en text om en påhittad/upplevd semester ”My holiday”
 • göra skriftliga läxförhör på keywords och fraser

 

Engelska i vardagenrooms

Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

 • använda mig av olika vardagsfraser och shoppingfraser för att skriva och tala på engelska
 • använda mig av ord som finns i hus och trädgård för att skriva och tala på engelska
 • använda mig av vanliga verb och fraser för sysslor i hemmet när jag skriver och talar på engelska
 • förstå hörövningar
 • förstå texter med dialoger
 • använda mig av did /didn´t
 • använda mig av will /won´t

 Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • göra hörövningar
 • lyssna på engelska dialoger ur Champ 5
 • läsa dialoger på engelska ur Champ 5
 • översätta texter till svenska
 • arbeta med arbetsblad tillsammans med andra och enskilt
 • göra olika samtalsövningar på engelska
 • skriva en text om ”My dream house”

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • skriva en text om ”My dream house”
 • göra hör-tester
 • göra samtals-tester med en kompis och spela in på ipad
 • göra läsförståelse-tester

Engelska
Ghost stories

Vad ska jag kunna?  Jag ska kunna:

 • läsa och förstå en text om en spökhistoria
 • ord och fraser
 • säga olika klockslag
 • alfabetet
 • veckodagarna
 • beskriva ett rum
 • använda ordet be = är , i presens
 • plural ( ex dogs)
 • använda there is, there are
 • verb med he, she  (ex works)
 • olika prepositioner, (ex, on, in, under, behind)
 • säga vad någon gillar och inte gillar (ex do/like, don´t do/like)

          Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • lyssna på genomgångar
 • läsa och översätta text
 • lyssna på text
 • jobba med frågor till text
 • göra hörövningar kring klockan, samt vad någon gillar och inte gillar
 • rita en bild efter en beskrivning
 • muntliga övningar i par
 • jobba med ord och fraser    

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • små tester kring ord och fraser
 • läsa text högt

Engelskawater animals
Water animals

        
Vad ska jag kunna?  Jag ska:

 • läsa och förstå en text om ett vattendjur
 • lyssna och förstå en intervju och en berättelse på engelska
 • skriva en text där jag berättar om mitt vattendjur efter en mall
 • muntligt berätta om mitt vattendjur för andra
 • lära mig olika adjektiv
 • komparera adjektiv, more and most

Hur ska jag arbeta? Jag ska: 

 • lyssna på genomgångar
 • läsa och översätta text
 • lyssna på text
 • jobba med frågor till text
 • göra hörövningar
 • arbeta med övningar kring adjektiv
 • se på film Me and my pet
 • rita ett vattendjur
 • skriva faktatext om ett vattendjur
 • träna på och framföra en redovisning inför en grupp

 Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • skriva en text på engelska
 • muntligt göra ett framträdande där jag pratar engelska
 • göra läxförhör kring adjektiv
 • göra ett läsförståelsetest

 

Planeringar i åk 4

Engelska
Fruits and vegetablesfrukt

Vad ska jag kunna? 

 • månadernas namn
 • årstiderna
 • klockan, hel, halvtimmar, kvart i, kvart över
 • namn på frukt och grönsaker
 • namn på snacks och godis
 • namn på kroppsdelar
 • prepositioner ex on, under, next to, behind
 • förstå innehållet i en engelsk text från Champ 4
 • översätta en liten engelsk text från Champ 4

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • lyssna på genomgångar
 • göra hörövningar
 • arbeta med key words
 • läsa texter från Champ 4
 • arbeta efter EPA modellen (enskilt, par och alla) i workbook

 Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • vara aktiv på lektionerna när vi skriver och pratar
 • göra key words test
 • göra ”Do you remember” in workbook
 • läsa engelsk text högt
 • översätta engelsk text till svenska

 

Engelskamonster
Monsters

       
Vad ska jag kunna?  Jag ska:

 • skriva en text där jag berättar om mitt monster efter en mall
 • skriva frågor till andra monster
 • muntligt berätta om mitt monster för andra
 • spela upp en teater med en kompis

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • lyssna på genomgångar
 • rita mitt monster och göra en teatergubbe
 • skriva meningar om mitt monster
 • skriva frågor till andra
 • träna en teater med en kompis
 • framför teatern för klassen

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • skriva en text på engelska
 • muntligt göra ett framträdande där jag pratar engelska

 

Engelska all about me
All about me

       
Vad ska jag kunna?

 • namn på husdjur
 • veckodagar
 • talen 13-30
 • göra en personbeskrivning
 • I can / I can´t
 • berätta om fritidsaktiviteter
 • ord i singular och plural
 •  julord

Hur ska jag arbeta?  (Jag ska)

 • se på filmen ”Muzzy”
 • jobba med boken Champ 4 och skriva svar på olika uppgifter
 • göra hörövningar
 • läsa texter på engelska
 • översätta texter till svenska
 • arbeta med muntliga övningar i par
 • sjunga sånger på engelska

    Hur ska jag visa att jag kan?  ( Jag ska:)

 • genom en muntlig presentation om mig själv
 • genom att visa svaren på mina hörövningar
 • göra en diagnos i slutet av arbetsområdet

 

Engelskaautumn
Autumn / Fall

Vad ska jag kunna?

 • höstord
 • skriva meningar med höstord i
 • förstå en höstdikt som jag läser
 • a / an och när de ska användas
 • am / are / is och när de ska användas
 • siffror
 • färger

Hur ska jag arbeta?
Jag ska:

 • skriva dikter på engelska
 • översätta dikter till svenska
 • arbeta med övningar i par
 • arbeta med arbetshäfte med det jag behöver repetera
  grammatik och ord
 • arbeta med höstord

  Hur ska jag visa att jag kan?
Jag ska:

 • läsa en höstdikt
 • rita ett höstlöv där jag skrivit en höstdikt
 • visa när jag arbetar med mitt arbetshäfte att jag lärt mig fler ord och kan använda mer grammatik


helloEngelska
Hello!

       
Vad ska jag kunna?

 • hälsningsfraser
 • artighetsfraser
 • talen 1-12
 • familjeord
 • färger
 • Klädesplagg
 • frågeord 

Hur ska jag arbeta?
 Jag ska:

 • se på filmen ”Muzzy”
 • jobba med boken Champ 4 och skriva svar på olika uppgifter
 • göra hörövningar
 • läsa texter på engelska
 • översätta texter till svenska
 • arbeta med muntliga övningar i par
 • sjunga sånger på engelska

  Hur ska jag visa att jag kan?
Jag ska:

 • delta i muntliga övningar och hörövningar
 • göra en diagnos i slutet av arbetsområdet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

record your voice
Time: 00:00
Level:
Status: