Ekologiska fotavtryck som förändrar världen

Biologi, Fysik och Kemi -Fotavtryck som förändrar världenekologiska-fotavtryck2

Vad ska jag kunna? Jag ska kunna:

· samtala om t.ex. hälsa, ekologisk hållbarhet, energi,

miljö och samhälle genom att sälla frågor och framföra och bemöta åsikter

· söka information och använda olika källor

· skriva en text utifrån den insamlade informationen

· beskriva och ge exempel på hur människan är beroende av naturen samt hur vi påverkar den

· beskriva och ge exempel på olika energikällor och energianvändning

· resonera om hållbar utveckling kring mat, bränslen och andra produkter

· använda no-begrepp

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

· se på filmer ex ”energikällor”

· lyssna på genomgångar av Linda

· läsa texter och arbeta med uppgifter

· samtala om olika naturvetenskapliga frågor Vad händer? Varför ser det ut så här just här? Vad blir konsekvenserna? Vad kan vi göra åt det?

· söka reda på fakta från olika källor

· skriva en faktatext om två valda områden

· i grupp förbereda och delta i en debatt

Hur ska jag visa att jag kan? (Kunskapskraven i biologi, fysik och kemi -Minst E-nivå på ett enkelt, utvecklat eller välutvecklat sätt)

· genom att följa instruktionen kring faktatext och få med alla delar

· uttrycka argument i en debatt där jag presenterar fakta, beskriver dess konsekvenser och vad vi kan göra åt det

· använda de no-begrepp som du har lärt dig