Biologi

PLANERINGAR FRÅN ÅK 5

Biologi
Människokroppenmanniskokroppen

Vad ska jag kunna? Jag ska:

* namn, utseende, placering och funktion av människans olika organ

* förklara några samband i människokroppen

* förklara vad som händer när en kille/tjej kommer in i puberteten

* planera, genomföra och dokumentera ett experiment

* berätta om någon upptäckt och hur det har påverkat människan

* förklara olika biologibegrepp

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

* läsa olika texter tillsammans med klassen

* delta vid gemensamma samtal

* planera, genomföra & utvärdera ett experiment

* arbeta med arbetsblad

* se på film

* lyssna på en sång

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

* vara delaktig vid gemensamma samtal

* dokumentera mitt arbete (planera, genomföra och utvärdera)

* gå en tipspromenad

* svara på frågor/uppgifter skriftligt

Biologi           
  sjöar ”Sjöar och hav”

Vad ska jag kunna? 

Jag ska:

 • ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige
 •  namnen på några fåglar, fiskar och vattenlevande insekter
 •  förklara en grodas livscykel
 •  ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö och påverka haven
 •   förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet
 •  veta vad som gör Östersjön speciellt som hav
 •  skriva en faktatext om en sjö/hav
 •  diskutera om ekologisk hållbarhet
 •  planera en undersökning
 •  genomföra en undersökning
 •  dokumentera mina resultat
 •  utvärdera min undersökning
 •     förklara olika biologibegrepp

 

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

 • läsa olika texter tillsammans med klassen
 • delta vid gemensamma samtal
 • planera, genomföra & utvärdera en undersökning
 • skriva en faktatext
 • arbeta med arbetsblad
 • se på film

Hur ska jag visa att jag kan?

Jag ska:

 • vara delaktig vid gemensamma samtal
 • dokumentera mitt arbete (planera, genomföra och utvärdera)
 • redovisa faktatexten
 • svara på några frågor/uppgifter skriftligt

Planeringar från åk 4

Biologi
Från frö till frö blomma

 Vad ska jag kunna?  Jag ska:

 •       förklara vilken nytta vi har av växter
 •       beskriva fröets funktion för växten
 •        beskriva fruktens funktion för växten
 •        förklara hur frön kan spridas
 •        beskriva vad en växt behöver för att gro
 •        arbeta efter en instruktion
 •        planera en undersökning
 •        dokumentera mina resultat
 •        utvärdera min undersökning
 •        beskriv olika sätt som växter befruktas på
 •        beskriva en växts livscykel
 •        kunna olika begrepp
Begrepp:Ekosystem
Ekosystemtjänster
Frö
Frukt
Fröspridning
Frövita
Grodd
Fröskal
Gro
Pistill
Gödning
Pollen
Gallring
Kronblad
Rot
Ståndare
Stjälk
Pollinering
Hjärtblad
Skörda
Knopp
Livscykel
Blomma
Avkastning
 • motivera mina val/argument
 •   förklara olika biologibegrepp
 • använda begreppen rätt

 Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • läsa olika texter tillsammans med klassen
 • lyssna när Linda läser olika texter
 • delta vid gemensamma samtal
 • planera, genomföra och utvärdera en undersökning
 • arbeta med arbetsblad
 • se på film

Hur ska jag visa att jag kan? Jag ska:

 • vara delaktig vid gemensamma samtal
 • dokumentera mitt arbete, både när det gäller att svara på frågor och resultat från min undersökning
 • svara på några frågor skriftligt/muntligt
 • gå på en tipspromenad

 

Biologi       sköldpadda
 ”djur som lever i vatten”

Jag ska kunna:

 •     läsa en faktatext om det djur jag valt
 •     välja ut fakta från texten som är intressant, tankekarta
 •     skriva ner texten på randigt papper
 •     klistra upp texten på ett färgat litet papper
 •     klippa ut mitt djur i svart papper (flera stycken)
 • om du hinner ska du skriva ett brev från ditt djur

 

Biologi
Min natur ”djur” 

biologi
Vad ska jag kunna?

 Jag ska:

 • berätta om varför djur ser olika ut
 • förklara gräshoppan och fjärilens livscykel
 • förklara hur man kan sortera djur
 • ta del av olika myter och sagor om djur
 • planera, genomföra och utvärdera en undersökning      (spindelnät och spindel)
 • olika biologibegrepp

Hur ska jag arbeta? 

Jag ska:

 • läsa olika texter tillsammans med klassen
 • lyssna när Linda läser olika texter
 • delta vid gemensamma samtal
 • planera, genomföra och utvärdera en undersökning
 • arbeta med arbetsblad
 • se på film

 Hur ska jag visa att jag kan?

 Jag ska:

 • svara på några frågor (skriftligt)
 • gå en tipspromenad
 • lämna in min planering och utvärdering från undersökningen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

record your voice
Time: 00:00
Level:
Status: