Troll

Bild  Troll

 Vad ska jag kunna? Jag ska kunna   

 • göra bildanalys av John Bauers tavlor
 • använda collageteknik i mitt skapande av ett troll
 • återanvända egna bilder i nytt skapande
 • använda tusch noggrant
 • skapa tydliga konturer i bilden
 • utvärdera min bild

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • enskilt och tillsammans med andra arbeta med bildanalys kring John Bauers konstverk ”Bland tomtar och troll”.
 • måla en bakgrundstavla med olika färger på tidningspapper
 • måla ett troll på mitt bakgrundspapper
 • klippa ut mitt troll och limma det på svart papper
 • limma på garn till hår, knappar till ögon
 • utvärdera mina bilder skriftligt

Hur ska jag visa att jag kan?

 • ha ett färdigt bildresultat
 • driva mitt arbete framåt i min skapandeprocess
 • hämta inspiration kring exempeluppgifter samt egna ideér
 • visa kunskap kring färgkombination, mönster, linjer och former
 • utvärdera min bildprocess
 • delta i samtal vid bildanalyser och göra skriftliga egna bildanalyser

 John Bauer