Känslor

Bild  Känslor

 Vad ska jag kunna? Jag ska kunna   

 

 • göra bildanalyser av tavlor -Erik Johansson, Edward Munch och Susanne Rosencranz.
 • skissa upp en idé som jag utgår ifrån när jag skapar mina tavlor
 • använda olika färger i kombination med varandra
 • använda linjer och mönster som skapar tydlighet i bilden
 • kunna använda olika material i samma bilduppgift (oljepastell, akvarell, färgpennor och tuschpennor)
 • utvärdera min bild
 • presentera min bild

Hur ska jag arbeta? Jag ska:

 • enskilt och tillsammans med andra arbeta med bildanalys kring olika konstverk ex Nature Ilusion och Skriet
 • fotografera och använda foto i mitt konstverk
 • tolka och skapa en egen tavla ”Skriet”
 • skapa en stor tavla där jag utgår från en känsla och jobbar med färger, linjer, former och mönster
 • utvärdera mina bilder skriftligt
 • presentera mina bilder för andra i grupp

Hur ska jag visa att jag kan?

 

 • ha två färdiga bildresultat
 • driva mitt arbete framåt i min skapandeprocess
 • hämta inspiration kring exempeluppgifter samt egna ideér
 • visa kunskap kring färgkombination, mönster, linjer och former
 • utvärdera och presentera mina bilduppgifter
 • delta i samtal vid bildanalyser och göra skriftliga egna bildanalyser