Nationellaprov datum

Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs efter höstlovet fram till jullovet. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Ämne               Delprov Vecka         Provdatum  Provtid
svenska A 45-50       6 nov – 15             dec 2017 60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever
svenska B1+C1 6 ti 6 feb 2018 80 + 70 min*
svenska B2+C2 6 to 8 feb 2018 80 + 60 min*
matematik A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 30 min/grupp om 3-4 elever*
matematik B+C 15 ti 10 apr 2018 delprov B: 40-60 min*
delprov C: 60-80 min*
matematik D+E 15 to 12 apr 2018 delprov D: 60-80 min*
delprov E: 40-60 min*
engelska A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 15 min* per elevpar
engelska B 18 on 2 maj 2018 delprov B1: 70 min* (reading)

delprov B2: 45 min* (listening)

engelska C 18 fr 4 maj 2018 45 min*

* 5-10 min för instruktioner tillkommer