Klassråd

ÅK 6

v. 35

 • Protokoll
 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Linda och Maria
  Sekreterare: Andrea
 • Föregående protokoll. –
 • Temadiskussion: –
 • Rapport från elevrådet: inget från elevrådet.
 • Huset- lappar: Vi vill ha fler gemensamhetsdagar! Kanske något att ta upp på elevrådet. Bättre “tillsammans” uppgifter, mer gemensamhets byggande. Vi pratar om klassresan efter föräldramötet. Nya elevrådsrespresentanter är Melker sm och Andrea, reserv är Erik.
 • Mötet avslutas.

 

 

 

 

ÅK 5

v. 17

 •  Protokoll
 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Alva
  Sekreterare: Emma
 • Föregående protokoll. Förra gången pratade vi om majblomman, sista veckan nu att sälja.
 • Temadiskussion:
 • Rapport från elevrådet: inget från elevrådet.
 • Huset- lappar: bollar vid utterdörren, bollfri zon, inga bollar i kapprummet, håll i bollen i kapprummet . Önskan kill och tjej idrott. Utbildnings minister tycker inte att man ska dela upp, vi diskuterar om detta, Basketbollplan, Pernilla och Linda pratar om det med rektorn, mindre grupper på robot legot önskas, kommer dela i lite mer grupper efter sommarlovet, omklädnings rummen kommer renoveras med bås start 15 maj, vi kan ha med gosedjur på fredag då vi ser på Matilda.
 • Mötet avslutas.

 

6

 •  Protokoll
 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Saga
  Sekreterare: Andrea
 • Föregående protokoll. Saga läser protokollet.
 • Temadiskussion: Vi diskuterar king-reglerna.
 • Rapport från elevrådet: Tilda och Erik berättar vad dem pratade om på elevrådet.
 • Huset- lappar: Vi ska tänka på arbetsron och allas ansvar för att ta hand om sig själv. Vi ska även sluta använda fula ord och säga “jag har damp” eller “du har damp”.
 • Mötet avslutas. Saga avslutade mötet. 🙂

 

4

 •  Protokoll
 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Greta
  Sekreterare: Albert
 • Föregående protokoll. Greta läser protokollet. pratar om våra ute saker om att ta hand om våra saker.
 • Temadiskussion:
 • Rapport från elevrådet:
 • Huset- lappar: när man har en hemlighet och jättejärna vill beretta så kan man säga det efter skolan. prata bra om andra, inte shit snack.vi skämtar inte om att vara hemliga mobbare. vi säger till en vuxen om nån hör nåt sånt. nästa klassråd ska vi  kolla på KING regler .
 • Mötet avslutas. Greta avslutade mötet.

48

 •  Protokoll
 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Leia
  Sekreterare: Tilda
 • Föregående protokoll. Leia läste, botter flip challange har vi tagit upp igen.
 • Temadiskussion: Vi röstar om vad vi ska se på för film och vad vi ska göra på mysdagen (sätta 1 eller 2 för den filmen man vill se och vilken aktivitet man vill göra).
 • Rapport från elevrådet: julmust till julbord? Ja vi kommer att få julmust, vi kommer att få julbordet den 20 december. Önskedagar om vilken mat vi ska ha, det kan vi inte. Ha duschbås i duschen i omklädningsrummen.
 • Huset- lappar: Några mår inte bra på idrotten för att vissa slänger ut sig fula ord t.ex fan och jävlar. Speciellt dumma ord på idrotten, vissa bli lätt arg om man t.ex om man missar bollen. Språket i skolan måste vi vårda mer, vardagsspråket låter inte bra. Mycket klagomål och peppar inte.  Lärarna ska prata med 6:ans lärare om våra utesaker och vilka saker som är våra och deras. Det slängs lite ute saker, kanske kommer att köpa in mer leksaker. Vissa har målat symboler och Hitler mustascher hur som helst, vi pratar om varför vi inte ska göra så.
 • Mötet avslutas.

 

v. 46

 •  Protokoll
  • Mötet öppnas.
  • Dagens ordförande och sekreterare
   Ordförande: Gustaf
 • Sekreterare: Hampus G
 • Föregående protokoll. Gustaf läser upp.
  Sätt upp king regler igen.  Idéer på king regler? En lapp sitter vid “Huset” där man kan skriva upp förslag på regler.
  Vi har börjat med hemlig kompis, det går bra.  Idéer på hur man kan göma att man är en hemlig kompis?
 • Rapport från elevrådet: Ingen. Elevråd nästa vecka.
 • Huset- lappar:
  *Sluta med water bottle flip chalange, inte i kapprummet ska man göra det får man göra det ute. Och absolut inte göra det inne med lim/pennvässare!
  *Inte skriva bästis listor, vi har tagit upp det förr men det verkar inte som att det har slutat. Det är inte okej att göra det någon kan bli ledsen.
  *Byta platser i kapprummet? Om man av någon orsak vill byta plats, prata med Linda och Pernilla.  Tänk på att inte leka i kapprummet.
  *Samarbete i grupper.  Vi ska försöka samarbeta vilken grupp man än blir i. *Dunken om man vill va med på dunken så får man inte burkvakta då står man still vid dunk stället. Följa reglerna inte bli ledsen om man blir dunkad först. Skriv på vilka regler ni vill ha på listan på fönstret vid Huset.
  *Inte säga “Hej kriminell ” till varandra. 
 • tema diskussion: Fiskarna:Kommer vi sova över på skolan eller inte? Svar nej för mycket kostnad ekonomiskt, larmet . Vi kommer ha filmmys.  Belöningen för 100 fiskar är att film mysa och äta snacks på dagen! Nästa klassråd tar vi upp förslag på filmer.
 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas.

 

 

v. 42

 •  Protokoll
  • Mötet öppnas.
  • Dagens ordförande och sekreterare
   Ordförande: Melker Sm
 • Sekreterare: Lovisa
 • Föregående protokoll. Melker läser upp protokollet.
 • Rapport från elevrådet: Kollat på farliga saker som ska förbättras. Ett bollplank ska sättas upp.
 • Huset- lappar: Sätta upp king regler igen.
 • tema diskussion: Vi börjar med hemlig kompis v.45 efter höstlovet.
 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas.

v. 40

 •  Protokoll
  • Mötet öppnas.
  • Dagens ordförande och sekreterare
   Ordförande: Andrea
 • Sekreterare: Anton
 • Föregående protokoll. Vi har läst igenom föregående protokoll.
 • Rapport från elevrådet:
 • Huset- lappar:
  -Äta tidigare (hungrig) Vi kan inte äta tidigare. Tips: Ta med smörgås och frukt att äta på rasten. Se till att äta bra med frukost.
  -Gå när man vill efter maten. Det blir stressigt om man får gå när man vill. Man äter kanske lite bara för att man vill ut på rast. Vi sitter 15 min innan vi får gå.
  -Tycker det är för mycket potatis.
  -Inte bestämda platser i matsalen. Vi har bestämda platser föra att vi vill lära känna varandra. Inte lika pratit. Förslag. Vi testar till våren att ha valfri plats vid ett bord.
  -Hemlig kompis. Fundera till nästa vecka. Rösta nästa vecka.
  -Många säger mamma skämt. Det har vi tagit upp. Det är förbjudet!
  -Släppas när rasten börjar. Det blir svårt vid idrotten. Man får skynda sig i duschen. Det handlar om en rast.
 • tema diskussion: vi skötte musiken på matte lektionen. Pernilla och Linda kommer ge mer information under veckan. Lärarna kommer bestämma med föräldrarna om musiklyssning.
 • Ärenden till elevrådet:
  -Tycker det är för mycket potatis.
 • Mötet avslutas.

39

 •  Protokoll
  • Mötet öppnas.
  • Dagens ordförande och sekreterare
   Ordförande: Albert
 • Sekreterare: Leia
 • Föregående protokoll. Vi läste igenom förra protokollet.
 • Rapport från elevrådet: Ingen rapport från elevrådet.
 • Huset- lappar:

Vi märker om det är någon som är ensam/ledsen på rasten , termometen. Inte skoja om allvaliga saker xp. ångest osv. Vi funderar på att skaffa hemlig kompis igen. Fönstret lagas snart , så snart som dom får den. 😀 <3

 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas.

 

v. 38

 •  Protokoll
  • Mötet öppnas.
  • Dagens ordförande och sekreterare
   Ordförande: Linus
 • Sekreterare: Elina L
 • Föregående protokoll. Vi läste igenom förra protokollet.
 • Rapport från elevrådet:
  Tilda och Erik berättade att elevrådet trivselreglerna  har beslutat att vi ska ha samma som förra året.
  Elevrådet pratade om  vem man ska prata med om man blir mobbad: Klassens förslag:  kurator Helena , lärare övriga vuxna på skolan, hemma,  en kompis eller skolsköterskan. Man kan ringa bris tel nr. 111 161 man kan chatta med dom också. Uppdrag från elevrådet.  Hur kan man se att alla mår bra i en klass? Förslag. Att ha en känslotermometer som 5b har. Vi tar upp frågan på nästa klassråd så alla får tänka till och komma med förslag.
 • Huset- lappar:
  Geografiska testamentet kommer vi se efter jul
 • Temadiskussion
  Vi läste för och nackdelar som vi pratat om  till musik på lektionen. Se bild.
  image
  Vi har röstat om att vi får lyssna på musik på en lektion vi kommer att få testa senast vecka 39 på matte – halvklassen. Mer information kommer i veckobrevet om detta.
 • Vi har delat ut en baktidning från Kakservice där man säljer bröd och kakor. Alla ska försöka att sälja så vi kan tjäna pengar till klasskassan.
 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas.

 

v. 36

 •  Protokoll
  • Mötet öppnas.
  • Dagens ordförande och sekreterare
   Ordförande: Tilda
 • Sekreterare: Filippa
 • Föregående protokoll. Hade inget föregående protokoll.
 • Rapport från elevrådet: åk 5 elevråd representant Erik och Tilda.
 • Tema-diskussion: Vi gick igenom våra trivsel punkter. Vi kommer få hem ett papper hem som föräldrarna ska läsa med oss. Det är ett kontrakt.
 • Huset- lappar: Vi vill prova att ha musik på lektionerna att man har med sig hörlurar till skolan. Pernilla och Linda har ett förslag att vi testar att ha musik på halv klass timmen på svenskan. Man får ha med sig mobil/Ipad,hörlurar och göra en spellista hemma. Om det funkar så kan vi testa på matten också. Vi har pratat om det inte funkar att musik på lektionerna. Pernilla tar mobilen om man sitter med den istället för att jobba på lektionen. Vi vill att det ska pratas om det på föräldrar mötet. Det blir ett större ansvar för oss elever.
 • Vi önskar att ha massage på fredagar Pernilla och Linda tar med sig frågan.
 • Vi använder klassvärdarna mer Uppgift: Skriva på bloggen. Tömma papperinsamlingen och kompost på fredagar. Hjälpa att dela ut papper på lektionerna.
 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas.

 

VECKA 20

Protokoll

 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Alva lindholm
 • Sekreterare: Gustaf.B
 • Föregående protokoll. Vi går i genom protokollet. Frågan om vän listor diskuterades. inget mer med vänlistor
 • Rapport från elevrådet: vi ska för bättra ut verdering. mer rast vakter på grus plan och gräs plan. fler rast aktiviteter önskas.
 • Tema-diskussion:
 • Huset- lappar: 1 välja och 2 välja får bestäma alltid, oftas samma barn. vi föreslår att slumpen ska avgöra.   
 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas.

VECKA 19

Protokoll

 • Mötet öppnas. Andrea öppna mötet.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Andrea
  Sekreterare: Anton
 • Föregående protokoll. Vi går i genom protokollet.
 • Rapport från elevrådet: inget
 • Tema-diskussion: Diskutera bra saker i fyran. t.ex bra saker har varit att fått nya vänner, lugnare i matsalen, bra arbetsmiljö och fler vill vara med.  Vi diskuterar även saker vi vill utveckla till femman. t.ex ta in saker man tar ut, bättre arbetsro på idrotten och testa robot lego på tekniken.
 • Huset- lappar:  Inte vänlistor! Vi har röstat inga kompislistor. Inte bara passa samma person på fotbollen, Passa andra också!   
 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas. Andrea har avslutade mötet.

 

VECKA 18

Protokoll

 • Mötet öppnas. Andrea öppnar mötet.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Andrea
  Sekreterare: Amanda
 • Rapport från elevrådet: inget.
 • Huset- lappar:  UR lärlabbet kommer v.19. Balongerna tar vi med hem när vi slutar 4.an
 • Föregående protokoll. Det går bra på rasten. Kapprummet, påminnelselapp om hur vi ska ha det i kapprummet. Ta med eget skohorn om man vill ha. Det är bättre i omkliädningsrumet ( tjejer). Det har blivigt lite bättre på fotbollsplanen.
 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas. Andrea avslutar mötet.

 

VECKA 16

Protokoll

 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Melker Sm
  Sekreterare: Nils Mollstedt
 • Rapport från elevrådet:
 • Huset- lappar:
  Andrea fick en komplimanglapp.
 • När kompisarna inte är så snälla och springer iväg på rasten, .försök att säga till en vuxen eller kompisarna.
 • I kapprummet ligger det jackor och skor på golvet. Ställ upp skorna, häng upp jackorna och gå lugnt i kapprummet.
 • Det är skrigtit i tjej ombytesrum..tänk på att inte skrika..prata vanligt.följ upp det nästa vecka..
 • Låt sura vara ifred om det hänt något. Reta inte upp dom ..ta inte saken i egna händer. Säg till vuxen.
 • Fotboll…. kör leknivå, schysst spel
 • smygg duell paus
 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas.

 

VECKA 16

Protokoll

 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Alva O
  Sekreterare: Lovisa
 • Rapport från elevrådet:
  Vi ska kolla om det går att sätta en bräda framför fönstret i omklädningsrummet.
 • Huset- lappar:
  Önskemål, torkvärd vid varje bord. Vi testar från och med nästa vecka.
 • En del säger snuskiga och fula ord. Det vill vi att vi ska sluta med. Vi följer upp det nästa vecka.
 • 4A, det blir stressigt på torsdagar när de ska gå till musiken. Pernilla släpper 4A tidigare.
 • Nya platser i matsalen önskas. Pernilla kolla med LInda.
 • Ärenden till elevrådet:
 • Mötet avslutas.

VECKA 15

Protokoll

 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Linda, Pernilla
  Sekreterare: Hampus G
 • Föregående protokoll läses upp. Vi pratade vidare om hur vi kan samla guldpärlor. Vi funderade på olia sätt att fylla burkarna. Det vi behöver jobba med i klasserna. Vi ska följa gyllene regeln.
 • Om det är klagomål på idrotten får man ta up det direct med Ulf.
 • Vi uppmuntrar varandra på idroten inga sänkningar då kan vi samla guldpärlor.
 • På bilden kan vi få pärlor om vi sitter stilla, inte gå runt och visa bilden för varandra och inte sitta och småprata.Då gör vi ett bättre jobb med våra bilder. Vi ska hämta material och vara tyst under tiden vi är uppe och går.
 • Matte 4B arbetsro,räcka up handen,och tänka jag vill jag kan jag ska försöka.
 • Rapport från elevrådet: Inget att lyfta idag.
 • Tema-diskussion: Inget idag.
 • Huset- lappar:
  Blandade grupper lärarna försöker att variera vilka man är i grupperna.
 • Smyg duel hela tiden bråk vi pausar med leken. Pernilla pratar med de som är med i leken under lunchrasten så att alla blir sams.
 • Ärenden till elevrådet: Inget nytt.
 • Mötet avslutas.

VECKA 8

Protokoll

 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Linda
  Sekreterare: Pernilla
 • Föregående protokoll läses upp.
 • Rapport från elevrådet: Inget att lyfta idag.
 • Tema-diskussion: Vi kör efter lovet igen, film “Vara vänner”.
 • Huset- lappar:
  -Vi önskar mer enskilda lektioner killar för sig/tjejer för sig ex mer killidrott, tjejidrott. Vi pratar om varför vi önskar detta. Kan göra lite andra saker på idrotten. Pernilla och Linda funderar på om vi kan fortsätta terminen ut och tänka till inför schemat i åk 5.
  -Vi pratar om ordet “spionera” betyder på rasten och hur vi önskar ha det och varför man kanske “spionerar”. Vi bjuder in så att alla får vara med på rasten.
  -Vi vill ha nytt schema så man ser vad man har på veckorna. Schemat har ändrats. Vi får stryka över det ämnet som inte stämmer på schemat och skriva dit rätt. Nytt schema kommer till hösten. Pga utbytta datorer finns inte originalschemat kvar i Pernillas dator. Pernilla gör nytt i höst. Förändringar i schemat görs inför hösten.
  -Mer idrott önskas. Vi kan inte utöka timplanen. Vi har den idrott vi har.
  -När någon klass slutar före den andra går man direkt ut till kapprummet. Vi går inte och tittar in i andra klassrum.
  – Vi tänker på vad vi säger till varandra. Vi säger bara “höjningar” inga sänkningar. Vi får tala om våra åsikter. Vi behöver inte tillrättavisa varandra.
  – Klassen önskar göra en teater för föräldrarna. De som vill får möjlighet att spela upp sina monsterdialoger på öppet hus i vår.
  – Matsalsplaceringen är inte bra tycker någon. Det är ganska nyss vi fått nya platser. Vi behåller de nuvarande  platserna ett tag till.
 • Ärenden till elevrådet: Inget nu.
 • Mötet avslutas.

VECKA 4

Protokoll 

 • Mötet öppnas.  Hampus har öppnat mötet
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Hampus G
  Sekreterare: Andrea
 • Föregående protokoll läses upp. Hampus läser upp föregånde protokoll
 • Rapport från elevrådet.
 • Tema-diskussion
 • Huset- lappar. Vi blandar namnen från båda klasserna när vi drar hemlig kompis, vi behöver pumpa och kolla över våra bollar. Pernilla och Linda kollar med Jenny om bollarna. Önskemål om fler mataltenativ i matsalen.Linda kollar med Ulf om idrottstiden på tisdagar.
 • Ärenden till elevrådet. Godare skolmat
 • Mötet avslutas av Hampus

VECKA 3

Protokoll 

 • Mötet öppnas. Torkel öppnar mötet
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Torkel
  Sekreterare: Emilia
 • Föregående protokoll läses upp. Torken läser upp protokollet
 • Rapport från elevrådet. Inget
 • Tema-diskussion: Vad är det som gör en lektion bra? eleverna skriver ner olika förslag på lappar två och två. Vi sammanställer till nästa vecka.
 • Huset- lappar. Hemlig kompis, från vecka 4 kör vi hemlig kompis tillsammans 4a+4b. Vi ska inte använda fula ord. Fler raster tillsammans önskas, det går inte pga scemat. Ibland försöker någon att låsa upp toaletten. Vi ska inte mula varandra.
 • Ärenden till elevrådet. Inget.
 • Mötet avslutas. Torkel har avslutat mötet.

VECKA 2

Protokoll 

 • Mötet öppnas.
 • Dagens ordförande och sekreterare
  Ordförande: Gustaf
  Sekreterare:Filippa
 • Föregående protokoll läses upp. Det finns inget protokoll
 • Rapport från elevrådet. Det finns inget protokoll
 • Tema-diskussion
 • Huset- lappar. Vi pratar om att vi vill ha roligare lektioner. Vi pratar om vad vi måste följa (timplan, kursplan) och vad eleverna tänker kring roligare lektioner, Linda och Pernilla  ska bli bättre på att flytta pilen på tavlan, man ska sluta om någon säjer Nej, vi diskuterade leken herre på täppan.
 • Ärenden till elevrådet.
 • Mötet avslutas.

VECKA 49

* Denna vecka har vi på klassrådet fått en visning av Eva kring saker från Samerna.
Vi tog även upp synpunkter och frågor som låg i vårt klassrådshus. Det kom upp:
* önskemål om en gosedjursdag och vi bestämde att vi ska ha detta på fredag under v. 50. Alla får då ta med sig ett gosedjur till skolan och berätta lite om sitt gosedjur.
* att vi ska tänka på att inte säga fula ord till varandra, bara höjningar!
* önskemål att få ha musik i öronen när man jobbar på lektionerna. Detta återkommer vi kring när vi börjar i åk 5 och resonerar först med föräldragruppen innan vi tar beslut.
* tänka på ett trevligt bordsskick  matsalen

VECKA 48

På klassrådet tog vi upp punkter från elevrådet. 

*Om någon vill uppträda i Östra Fågelviks kyrka på julavslutningen genom att spela eller sjunga ska de säga till Linda eller Pernilla.
* På föräldrarådet med rektor Johan tog föräldrarna upp att de tycker barnen på skolan har ett dåligt språkbruk. Vi pratade om i åk 4 att vi ska tänka på vad vi säger och att svordomar inte är tillåtna. Vi säger bara trevliga ord och höjningar om och till varandra.
* Vill någon klass ordna en talangjakt för skolan ska de säga till klasslärarna.

HUSET

Vi har ett litet hus som är en låda med lock på där vi kan lägga lappar kring det vi tycker och tänker i åk 4. På detta klassrådet kom det upp:
* King-regler. Vi säger till på ett trevligt sätt om någon åker ut.
* Omklädningsrummet vid idrotten. När vi är där så talar vi med normal samtalston och tänker på att inte skrika när vi pratar.

VECKA 43

Idag har vi bestämt vilka regler som ska gälla när vi spelar King.

King- regler i åk 4    king

 

 • Vi spelar 12 stycken max vid samma ruta.
 • Skjuta gör man endast i andras rutor, ej i egen.
 • Vi accepterar när vi åker ut.
 • Bollen behöver inte studsa innan man får fånga den.
 • Vi säger bara Smash om den hamnar i King-rutan.
 • Bara King får greppa bollen.
 • När bollen åker ut ska alla räkna till 10.
  (1001, 1002, 1003, 1004 – osv. )
 • Vi spelar schysst. Spela på det sättet du vill att andra ska spela mot dig.

VECKA 42

På klassrådet denna vecka körde vi alla fyror tillsammans. Vi diskuterade olika synpunkter som ni elever skrivit ner på lappar och lagt i vår gemensamma “Hus-låda”.
Ämnen som kom upp:
– kapprummet, ställa upp skor och hänga upp jackor
– skohornen, sätta tillbaka dem på Pernilla /Lindas plats när vi använt dem
Vi pratade även om den populära leken “Spring” som ni leker på rasterna och gjorde upp lite gemensamma regler.

VECKA 40-41

Under de sista veckorna har vi haft klassråd var för sig och samtalat i grupper om hur vi vill ha det på våra skyltar och när det ska vara TYST när man får VISKA och när man får SAMARBETA. Vi har kommit fram till att arbetsro kan bestå av många olika delar.
Flera kloka tankar och ideér kom upp.

image

image

 

VECKA 39

Utesaker:
Vi har denna vecka på klassrådet pratat om vilka utesaker vi vill köpa in till åk 4.
Nästa vecka ska alla få rösta och därefter vet vi vad vi kommer köpa in.
Vi har också pratat om att vi måste vara noga med att ta in de saker vi tar ut så att de inte försvinner.

Maten:
Vi tycker maten har blivit sämre. Våra representanter tar vidare detta till elevrådet.

Otrevliga ord:
Några säker otrevliga ord ex döda och mörda. Vi pratade om att sluta använda dessa.

Baka:
Vi vill baka. Pernilla pratar med Linda om det går att få in detta i undervisningen på något sätt.

 

VECKA 37

På klassrådet denna vecka pratade vi om hur arbetsron fungerar på de olika praktiska ämnena och de teoretiska.  Vi läste igenom uppdraget från våra ugglor.
I tisdags såg vi på Lilla Aktuellt skola och såg då inslag om flyktingar från Syrien. Efter inslaget fick ni elever gå hem och fundera på hur vi kan hjälpa till. Erik Pellfolk presenterade en idé på klassrådet om hur vi i åk 4 kan hjälpa andra barn från andra länder som har det svårt. Alla elever ville arbeta vidare med idén. Mer om denna framöver 🙂

 

 

VECKA 36

Idag gick vi igenom de trivselregler som vi pratade om förra veckan. (se under klassråd v. 35)
Vi har med “handen på hjärtat” lovat att försöka hålla reglerna. Våra trivselregler sitter nu uppe längst fram i våra klassrum som en påminnelse. Eleverna ville också ha trivselreglerna i sina bänkar i bänklocket.

Tillsammans kom vi överrens om dessa konsekvenser om reglerna inte följs.

1. Lärarna pratar med eleven.
2. Blir det ingen förändring så kontaktas föräldrar.
3. Rektor och elevhälsa kopplas in.

Eleverna gav som förslag att de kunde få kvarsittning om de bröt mot reglerna.
Vi förklarade att de kan få ta igen missad undervisning på en rast eller efter skolan om de vägrar arbeta under lektionstid eller om de lämnar klassrummet utan lov och försvinner bort från lektionen.

VECKA 35

Idag har vi haft höstens första klassråd med alla åk 4 samtidigt. Det var en härlig samling med aktiva elever som hade  förslag på vilka trivselregler de ville ha i åk 4. Läs gärna igenom förslagen hemma och diskutera dem så tar vi upp dem igen om några dagar i klassrummet.

Trivselregler i åk 4

Det ska vara lugn och ro när vi jobbar.

* vi är tysta
* vi fokuserar
* vi viskar när vi hjälper varandra
* vi sitter stilla på vår plats
* vi hämtar något tyst och stilla
* vi lyssnar när någon vuxen pratar
* vi räcker upp handen när vi vill
säga något

Vi är snälla mot varandra.
* vi tar hand om varandra på
rasterna
*vi är hjälpsamma
*alla får vara med
*vi ser till att ingen är ensam
*vi säger bara schyssta saker till
och om varandra
*vi hälsar på varandra

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

record your voice
Time: 00:00
Level:
Status: